Masraf Merkezi - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)
Genel Özellikler
Muhasebe
Masraf Merkezi
Finans Yönetimi
Borç Alacak Eşleme
Nakit Akış Yönetimi
Ödeme Tahsilat Planlama
Teminat Mektubu
Banka Kredi Yönetimi
Taksit Yönetimi
Şube Takibi
Yönetici Konsolu
Stok Yönetimi
Satın Alma
Satış Pazarlama
Üretim Yönetimi
İthalat ve İhracat
Sabit Kıymet Yönetimi
Bakım ve Hasar Takibi
Araç Takibi
Bütçe Yönetimi
Proje Yönetimi
Evrak Takibi
Bordro Yönetimi
İnsan Kaynakları
Memur Bordrosu (Öğretmen Bordrosu)
MASRAF MERKEZİ (Gelir / Gider Yönetimi)

Muhasebe hesap planı gibi hiyerarşik yapıdaki kayıtlar ağaç yapısı (Windows gezgini) biçiminde izlenmektedir. MDS ERP'nin çoklu döviz desteği sayesinde de gerek hesap kartları, gerekse hareketler sırasında dinamik olarak istenilen döviz bilgisi girilebilmekte, her türlü dövizli işlem rahatlıkla yapılabilmektedir.

Tüm modüllerden yapılan hareketler sırasında masraf merkezinin seçilmesi muhasebe kayıtlarının oluşması sırasında eş zamanlı masraf merkezi kayıtlarının da oluşması sağlanmaktadır,

Masraf Merkezi bazında Muavin Defteri, Muavin Mizanı, Kebir mizanı, Durum kartı ve Muhasebe ve Masraf merkezi karşılaştırılmalı raporların alınabilmesi.