Finans Yönetimi - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)
Genel Özellikler
Muhasebe
Masraf Merkezi
Finans Yönetimi
Borç Alacak Eşleme
Nakit Akış Yönetimi
Ödeme Tahsilat Planlama
Teminat Mektubu
Banka Kredi Yönetimi
Taksit Yönetimi
Şube Takibi
Yönetici Konsolu
Stok Yönetimi
Satın Alma
Satış Pazarlama
Üretim Yönetimi
İthalat ve İhracat
Sabit Kıymet Yönetimi
Bakım ve Hasar Takibi
Araç Takibi
Bütçe Yönetimi
Proje Yönetimi
Evrak Takibi
Bordro Yönetimi
İnsan Kaynakları
Memur Bordrosu (Öğretmen Bordrosu)
FİNANS YÖNETİMİ

Müşteri, Satıcı, Banka, Kasa, Çek Senet, Ödeme planı, Nakit Akış, Borç Alacak Eşleme, işlemlerinin kolayca takip edilebilmesi, belirlenecek kriterlere göre gruplandırılabilesi, genel veya grup'a göre raporlanması, ödeme planı ve nakit akışın oluşturulması, risk adat ve faiz hesaplamaları yapılabilmesi ve Türk Lirası ve Döviz cinsinden takibi ve raporlanması,

  • Müşteri Cari kart tanımına detaylı bilgiler, genel bilgiler, iletişim bilgileri, finans bilgileri, banka bilgileri ve birden fazla sevk bilgilerinin girilebilmesi, • Banka ve her bankanın altında şube hesaplarının tanımlanması,
  • Finans modülü kendi içinde otomatik entegrasyona sahip olması, Banka, Müşteri-Satıcı, Kasa, Çek, Senet modüllerinde yapılan işlemlerin otomatik olarak karşı modüle işlenmesi, • Müşteriler için Türk Lirası ve Döviz cinsinden risk limitinin tanımlanması ve risk aşıldığında mesaj vermesi,
  • Müşteri ve Satıcılarla TL ve Döviz cinsinden mutabakatlarının yapılması,
  • Müşteri Satıcı, Banka, Kasa, Çek Senet bazında tüm işlemlerin kaydını tutarak borç alacak yönetimini takibini yapılması.