Satın Alma - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)
Genel Özellikler
Muhasebe
Masraf Merkezi
Finans Yönetimi
Borç Alacak Eşleme
Nakit Akış Yönetimi
Ödeme Tahsilat Planlama
Teminat Mektubu
Banka Kredi Yönetimi
Taksit Yönetimi
Şube Takibi
Yönetici Konsolu
Stok Yönetimi
Satın Alma
Satış Pazarlama
Üretim Yönetimi
İthalat ve İhracat
Sabit Kıymet Yönetimi
Bakım ve Hasar Takibi
Araç Takibi
Bütçe Yönetimi
Proje Yönetimi
Evrak Takibi
Bordro Yönetimi
İnsan Kaynakları
Memur Bordrosu (Öğretmen Bordrosu)
SATIN ALMA

TALEP YÖNETİMİ

 • Sınırsız sayıda taleplerin takibinin yapılması,
 • Taleplerin ihtiyaç tarihine göre gruplandırılması,
 • Oluşturulan talep miktarlarının üzerinde revize yapılabilmesi,
 • Satır bazında talep onayının yapılabilmesi,
 • Oluşturulan taleplerin depo'dan karşılanarak kapatılabilmesi,
 • Oluşturulan taleplerin teklif, Sipariş ve faturaya aktarılarak tüm basamakların program tarafından oluşturulması,
 • İlgili talep için tüm alınan teklifler, verilen siparişler, gelen irsaliyeler ve faturaların aynı ekranda görüntülenmesi,

 

TEKLİF YÖNETİMİ

 • Alınan ve verilen tekliflerin takibinin yapılması,
 • Sınırsız sayıda teklif serisi tanımlanabilmesi ve her seri için ayrı seri numarası takibinin yapılabilmesi,
 • Hareket bazında Ek tanımlar kullanılarak gruplara ayırabilir, bu gruplardan çok sayıda raporların alınabilmesi,
 • Teslim tarihi girilerek takibinin yapılabilmesi,
 • Teklif kopyalamanın yapılabilmesi,
 • Yetki tanımına bağlı onaylandı, onay bekliyor, red seçeneklerinin filtrelenmesi ve onaylandıktan sonra sipariş ekranına aktarılması, onaylanan tekliflerin kapatılması.

 

SİPARİŞ YÖNETİMİ

 • Alınan ve verilen siparişlerin takibinin yapılabilmesi,
 • Müşterinin risk durumuna göre sipariş onayının verilmesi,
 • Sipariş sırasında satış koşulları ve sevk bilgilerinin belirlenmesi,
 • Sipariş onayı sırasında rezervasyon olanağı,
 • Verilen teklif modülünden alınan sipariş modülüne, alınan teklif modülünden verilen siparişe aktarım yapılabilmesi,
 • Verilen veya alınan sipariş formlarının birden fazla istenilen formata uygun olarak oluşturulması.
 • Teslim tarihi girilerek raporlarda takip edilebilmesi,
 • Hareket bazında Ek tanımlar kullanılarak gruplara ayırabilir, bu gruplardan çok sayıda raporların alınabilmesi.
 • Sınırsız sayıda seri tanımlanabilmesi ve her seri için ayrı seri numarası takibinin yapılabilmesi.
 • Onaylanan siparişlerin irsaliye ve fatura ekranına aktarılarak kapatılması.
 • Siparişin parçalı olarak irsaliye veya faturaya aktarılması ve sipariş izlenmesi,