Üretim Yönetimi - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)
Genel Özellikler
Muhasebe
Masraf Merkezi
Finans Yönetimi
Borç Alacak Eşleme
Nakit Akış Yönetimi
Ödeme Tahsilat Planlama
Teminat Mektubu
Banka Kredi Yönetimi
Taksit Yönetimi
Şube Takibi
Yönetici Konsolu
Stok Yönetimi
Satın Alma
Satış Pazarlama
Üretim Yönetimi
İthalat ve İhracat
Sabit Kıymet Yönetimi
Bakım ve Hasar Takibi
Araç Takibi
Bütçe Yönetimi
Proje Yönetimi
Evrak Takibi
Bordro Yönetimi
İnsan Kaynakları
Memur Bordrosu (Öğretmen Bordrosu)
ÜRETİM YÖNETİMİ
 • Mamül ve yarı mamül reçetelerinin oluşturulması,
 • Oluşturulan reçetelerin tezgah tanımlarının (iş istasyonları) yapılabilmesi,
 • Sınırsız iş emri ve iş emrine bağlı sınırsız alt iş emri tanımlanabilmesi,
 • Oluşturulan iş emrinin başlangıç bitiş tarih ve saatinin girilmesi, Üretim tamamlandığı zaman gerçek bitiş tarihi girilerek, üretim sapma raporlarının oluşturulması,
 • İş emri sırasında aktarılan reçete üzerinde istenilen hammadde, yarı mamül ve miktar gibi değişliklerin yapılabilmesi,
 • İş emri oluşturulduğunda eksik stok listesinin oluşturması,
 • Üretim'de bulunmayan stok için alternatif stok tanımının yapılabilmesi,
 • Stoklar için Bölüm, Raf tanımlarının yapılması, Stok çıkışlarında Fifo yöntemine göre hangi stok'un hangi raftan alınmasına dair rapor oluşturulur. Bu sayede elimizdeki malzeme bozulmadan kullanılması sağlanmaktadır.
 • Makine kapasitelerini belirlenmesi, verimlilik takibinin yapılabilmesi,
 • Tezgah (İş istasyonları) bazında tüm hareketlerin aynı anda rakamsal ve grafiksel bazda izlenmesi,
 • Genel Üretim (Elektrik, Su, Kira gideri…vs) , İşçilik, Ek maliyet gibi giderlerin yüzde veya tutarsal bazda üretilen ürünün maliyetine eklenmesi,