Masraf Merkezi - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

İŞ YÖNETİMİ (MRP)
Genel Özellikler
Muhasebe
Masraf Merkezi
Finans Yönetimi
Taksit Yönetimi
Stok Yönetimi
Satın Alma
Satış Pazarlama
Sabit Kıymet Yönetimi
Bütçe Yönetimi
Bordro Yönetimi
MASRAF MERKEZİ

Muhasebe hesap planı gibi hesap planı gibi hiyerarşik yapıdaki kayıtlar ağaç yapısı (Windows gezgini) biçiminde izlenmektedir. MDS ERP'nın çoklu döviz desteği sayesinde de gerek hesap kartları, gerekse hareketler sırasında dinamik olarak istenilen döviz bilgisi girilebilmekte, her türlü dövizli işlem rahatlıkla yapılabilmektedir.

Masraf Merkezi bazında muavin Defteri, Muavin Mizanı, Kebir mizanı, durum kartı ve Muhasebe ve Masraf merkezi karşılaştırılmalı raporların alınabilmesi.