Finans Yönetimi - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

İŞ YÖNETİMİ (MRP)
Genel Özellikler
Muhasebe
Masraf Merkezi
Finans Yönetimi
Taksit Yönetimi
Stok Yönetimi
Satın Alma
Satış Pazarlama
Sabit Kıymet Yönetimi
Bütçe Yönetimi
Bordro Yönetimi
FİNANSAL YÖNETİM

Müşteri, Satıcı, Banka, Kasa, Çek Senet, Ödeme planı, Nakit Akış, Borç Alacak Eşleme, işlemlerinin kolayca takip edilebilmesi, belirlenecek kriterlere göre gruplandırılabilesi, genel veya grup'a göre raporlanması, ödeme planı ve nakit akışın oluşturulması, risk adat ve faiz hesaplamaları yapılabilmesi ve Türk Lirası ve Döviz cinsinden takibi ve raporlanması,

 • Müşteri Cari kart tanımına detaylı bilgiler, genel bilgiler, iletişim bilgileri, finans bilgileri, banka bilgileri ve birden fazla sevk bilgilerinin girilebilmesi,
 • Banka ve her bankanın altında şube hesaplarının tanımlanması,
 • Finans modülü kendi içinde otomatik entegrasyona sahip olması, Banka, Müşteri-Satıcı, kasa, çek senet modüllerinde yapılan işlemlerin otomatik olarak karşı modüle işlenmesi,
 • Müşteriler için Türk Lirası ve Döviz cinsinden risk limitinin tanımlanması ve risk aşıldığında mesaj vermesi,
 • Müşteri ve Satıcılarla TL ve Döviz cinsinden mutabakatlarının yapılması,
 • Müşteri Satıcı, Banka, Kasa, Çek Senet bazında tüm işlemlerin kaydını tutarak borç alacak yönetimini takibini yapılması,

ÇEK / SENET

 • Çek / Senet işlemlerini Türk Lirası ve döviz cinsinden girilmesi,
 • Alınan Çek / Senet işlemlerini Portföyde, Tahsil edildi, Ciro edildi, Bankaya tahsile ve Diğer hareketlerin oluşturulması,
 • Verilen Çek / Senet işlemlerini Bankadan Ödeme, Kasadan Ödeme, İade hareketlerinin oluşturulması, • Çek Senetekranında ilgili çek veya senedin tarihçesinin bulunması,
 • Tek veya toplu alınan çek, verilen çek, alacak ve borç senedin oluşturulması,
 • Aynı anda birden fazla çek veya senedin durumunun değiştirilmesi,
 • Tek veya toplu oluşturulan çek senetlerin bordrolarının oluşturulması ve ortalama vade tarihlerinin takibinin oluşturulması,
 • Çek / Senet işlemler Müşteri Satıcı, Banka, Kasa işlemleriyle otomatik entegre çalışması,
 • Çek Senetlerin gruplanabilmesi,
 • İsteğe göre birçok filtrelemeye göre raporların alınabilmesi,
 • Toplu olarak alınan veya verilen çek ve senetlerin düzenlenmesi, yeni hareketin yapılması ve bordro'larının oluşturulması,