Satış Pazarlama - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

İŞ YÖNETİMİ (MRP)
Genel Özellikler
Muhasebe
Masraf Merkezi
Finans Yönetimi
Taksit Yönetimi
Stok Yönetimi
Satın Alma
Satış Pazarlama
Sabit Kıymet Yönetimi
Bütçe Yönetimi
Bordro Yönetimi
SATIŞ PAZARLAMA

Verilen tekliften satış işlemlerinin gerçekleşinceye kadar tüm süreçlerin sorunsuz bir şeklide sonuçlanması, teslimat ve tahsilâtların yapılması, müşteri memnuniyeti ile ilgili firma içi süreçlerini düzenli bir şekilde takip etmenizi sağlar.

Teklif Yönetimi

 • TL veya döviz cinsinde sınırsız tekliflerin hazırlanması, hazırlanan tekliflerin gönderilmesi için programdan çıkmadan PDF, Excel, Word gibi tüm dış kaynaklı programlara çevrim yaparak E-Mail gönderilmesi veya ilgili teklifi sisteme bağlı faks sayesinde programdan çıkmadan faks gönderilmesi,
 • Sınırsız sayıda teklif serisi tanımlanabilmesi ve her seri için ayrı seri numarası takibinin yapılabilmesi,
 • Hareket bazında Ek tanımlar kullanılarak gruplara ayırabilir, bu gruplardan çok sayıda raporların alınabilmesi,
 • Teslim tarihi girilerek takibinin yapılabilmesi,
 • Teklif kopyalamanın yapılabilmesi,
 • Yetki tanımına bağlı onaylandı, onay bekliyor, red seçeneklerinin filtrelenmesi ve onaylandıktan sonra sipariş ekranına aktarılması, onaylanan tekliflerin kapatılması.

Sipariş Yönetimi

 • Alınan siparişlerin takibinin yapılabilmesi,
 • Müşterinin risk durumuna göre sipariş onayının verilmesi,
 • Sipariş sırasında satış koşulları ve sevk bilgilerinin belirlenmesi,
 • Sipariş onayı sırasında rezervasyon olanağı,
 • Verilen teklif modülünden alınan sipariş modülüne, aktarım yapılabilmesi,
 • Verilen sipariş formlarının birden fazla istenilen formata uygun olarak oluşturulması,
 • Teslim tarihi girilerek raporlarda takip edilebilmesi,
 • Hareket bazında Ek tanımlar kullanılarak gruplara ayırabilir, bu gruplardan çok sayıda raporların alınabilmesi,
 • Sınırsız sayıda seri tanımlanabilmesi ve her seri için ayrı seri numarası takibinin yapılabilmesi,
 • Onaylanan siparişlerin irsaliye ve fatura ekranına aktarılarak kapatılması,
 • Siparişin parçalı olarak irsaliye veya faturaya aktarılması ve sipariş izlenmesi,