MDS YAZILIM - ERP MRP ÇÖZÜMLERİ - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

İŞ YÖNETİMİ (MRP)
Genel Özellikler
Muhasebe
Masraf Merkezi
Finans Yönetimi
Taksit Yönetimi
Stok Yönetimi
Satın Alma
Satış Pazarlama
Sabit Kıymet Yönetimi
Bütçe Yönetimi
Bordro Yönetimi
SABİT KIYMET YÖNETİMİ (DEMİRBAŞ)
  • Sınırsız sayıda Sabit Kıymet (Daire, arsa, araç, mobilya, bilgisayar v.b.) tanımlayabilme,
  • Amortismanlarınızı hızlı ve seri bir şekilde yapabilme,
  • Değerlemelerinizi hızlı ve seri bir şekilde yapabilme,
  • Muhasebe modülü ile entegre çalışmaktadır.