Bordro Yönetimi - MDS Yazılım MDS Yazılım
MDS Yazılım MDS Telefon
 

İŞ YÖNETİMİ (MRP)
Genel Özellikler
Muhasebe
Masraf Merkezi
Finans Yönetimi
Taksit Yönetimi
Stok Yönetimi
Satın Alma
Satış Pazarlama
Sabit Kıymet Yönetimi
Bütçe Yönetimi
Bordro Yönetimi
BORDRO YÖNETİMİ

Personellere ait tüm bordroların yasal mevzuatlara göre yapılabilmesi, bilgilerin tarihsel olarak kayıt edilmesi, geçmişe dönük yasal bilgilerin izlenebilmesi,

 • Sınırsız işyeri ve personel tanımlanabilmesi,
 • Personel aylık, günlük, saatlik gibi farklı şekillerde ücretlendirilmesi,
 • Fazla mesainin hesaplanabilmesi,
 • Netten brüte brütten nete maaş hesaplamalarının yapılabilmesi,
 • Tek bir personel kartında sınırsız giriş ve çıkışın yapılabilmesi,
 • Ek gelir, ek kesinti ve vergi indirimi yapılabilmesi,
 • Bordrolarının TL dışında istenilen döviz cinsinden yapılabilmesi,
 • Personelin meslek, görev ve bölüme göre puantajlarının gruplanması,
 • Personel puantaj işlemlerinin tek tek veya toplu yapılabilmesi,
 • Tek tek veya toplu puantajların iptal edilebilmesi,
 • Yasal kesintilerin personel bazında tanımlanması ve izlenmesi,
 • Personel devam takip sistemiyle uyumlu çalışabilmesi,
 • Personel maaşlarının sabit veya yüzdesel olarak değiştirilmesi,
 • Sendika bilgilerini takip edilebilmesi,
 • Netten brüte brütten nete ikramiye puantajı yapılabilmesi,
 • Kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanabilmesi,
 • Puantajların muhasebe ile tam entegre çalışabilmesi,
 • Banka transfer dosyalarının hazırlanabilmesi,
 • SGK'ya gönderilen XML dosyasının oluşturulması,
 • Yasal tüm raporların alınabilmesi ve sınırsız kullanıcı raporlanın oluşturulması,